Kendine özgü bir tasarım olan Chester'ı yeniden yorumlayarak modernize ettik